لیست قیمت شیرآلات قهرمان

تاریخ به روز رسانی:1395/07/25

 
نام محصول روشویی توالت دوش روشویی علم قو سینک ثابت سینک شلنگدار جمع با سینک ثابت
آبشار 2 1.035.000 859.000 1.050.000 1.102.500 1.195.000 - 4.139.000
آبشار 1 1.380.000 1.230.000 1.290.000 1.308.000 1.410.000 - 5.310.000
آبشار رویال طلایی 2.616.000 2.425.000 2.780.000 2.689.000 3.088.000 - 10.909.000
اسپانیا 1.170.000 971.500 1.190.000 1.262.500 1.355.000 - 4.686.500
ایتالیا 1.234.000 1.025.000 1.256.500 1.331.500 1.430.000 - 4.945.500
آلمانی 1.338.000 1.076.500 1.316.500 - 1.516.500 - 5.247.500
سوئیسی 1.292.500 1.034.000 1.260.000 - 1.495.000 - 5.081.500
آرمال 1.634.000 1.507.500 1.650.000 - 1.692.500 2.280.000 6.484.000
آرکو 1.777.000 1.585.000 1.743.000 1.368.000 1.442.000 - 6.547.000
آرکو 2 1.777.000 1.510.000 1.668.000 1.368.000 1.442.000 - 6.397.000
تتراس 1.776.500 1.585.000 1.742.500 - 1.441.500 2.332.500 6.545.500
تتراس 2 1.776.500 1.510.000 1.668.000 - 1.441.500 2.332.500 6.396.000
فلت 1.732.500 1.514.000 1.671.500 1.628.000 1.732.500 - 6.650.500
فلت رویال 1.906.500 1.674.000 1.840.000 - 1.906.500 3.475.000 7.327.000
فلت صدف 1.637.500 2.287.500 2.900.000 - 1.902.500 - 8.727.500
فلت رویال طلایی 4.308.000 3.458.000 4.234.000 - 4.308.000 6.457.000 16.308.000
فلت برسام 2.633.500 2.685.000 3.105.000 - 1.907.500 3.475.000 10.330.000
فلت صدف طلایی 4.310.000 4.420.000 5.538.000 - 4.602.000 - 18.870.000
تنسو 1 1.814.000 1.636.500 1.794.000 1.388.000 1.496.500 - 6.741.000
تنسو 2 1.814.000 1.477.500 1.635.000 1.388.000 1.496.500 - 6.423.000
تنسو رویال 1.172.500 979.000 1.160.000 - 1.041.500 - 4.353.000
تنسو رویال طلایی 2.869.000 2.514.000 2.855.000 - 3.163.000 - 11.401.000
تنسو طلایی 3.678.000 3.343.000 3.656.000 2.510.000 3.215.000 - 13.892.000
تنسو رویال مشکی طلایی 1.505.000 1.623.000 1.890.000 - 1.374.000 - 6.392.000
فلت طلایی 4.017.000 3.353.000 3.950.000 3.477.000 4.017.000 - 15.337.000
فلت رویال سفید طلایی 2.294.000 2.382.000 2.637.000 - 2.309.000 3.909.000 9.622.000
سهند 1.035.000 859.000 1.050.000 1.102.500 1.195.000 3.455.000 4.139.000
البرز 1.900.000 1.715.000 1.880.000 - 1.570.000 - 7.065.000
آراز 1.427.500 1.305.000 1.455.000 1.304.000 1.377.500 - 5.565.000
اردلان 1.692.500 1.604.000 1.837.500 1.570.000 1.692.500 - 6.826.000

گروه ظرفشویی
زدرا متحرک 2,890,000 الماس 3,850,000
فلت رویال طلایی علم تخت 4,819,000 زدرا جدید سبلان متحرک 3,250,000
فلت رویال علم تخت 2,102,500 تتراس دو منظوره 4,200,000
فلت طلایی علم تخت 4,535,000 زمرد 3,158,000
فلت علم تخت 1,949,000 دیواری تنسو 1,865,000
فلت رویال سفید طلایی علم تخت 2,589,000 دیواری تنسو طلایی 3,763,000
دیواری آلمانی 1,682,500 تک پایه سوپرا اهرمی 1,595,000
گروه یونیکا
یونیکا پارسه 4,737,500 یونیکا کروم با شلنگ ایتالیایی 945,000
یونیکا فلت 4,801,500 یونیکا 5 حالته با شلنگ آنتی باکتریال 1,195,000
یونیکا البرز 2,505,000 یونیکا 5 حالته با شلنگ آلمانی 1,337,500
یونیکا سفید کروم با شلنگ آلمانی 940,000 یونیکا 5 حالته با شلنگ ایتالیایی 1,138,000
یونیکا کروم با شلنگ ایتالیایی 813,000 یونیکا دنا با شلنگ آلمانی 1,280,000
یونیکا کروم با شلنگ آلمانی 1,080,000 یونیکا دنا با شلنگ آنتی باکتریال 1,148,000
یونیکا کروم با شلنگ آنتی باکتریال 925,000 یونیکا دنا با شلنگ ایتالیایی 1,082,500
متفرقه
شلنگ آنتی باکتریال کروم مشکی 209,000 فلاش تانک جدید 810,000
شلنگ آنتی باکتریال نقره ای 235,000 فلاش تانک قدیم 732,500
شلنگ آفتابه آلمانی 398,000 شیر شلنگی کلیدی 160,000
شلنگ آفتابه با گوشی براکتی 516,500 شیر ماشین لباسشویی 98,800
شلنگ آفتابه ایتالیایی 244,000 شیر چشمی 7,500,000
روشویی پایه بلند فلت 2,500,000 آفتابه تکی تنسو 1,066,500
روشویی پایه بلند تنسو 2,337,500 بیده اردلان 1,595,000
شیر پیسوال
پیسوال صافی دار 1/2*3/8 198,000 پیسوال فلت 120,000
پیسوال صافی دار ساچمه ای 164,000 پیسوال کاستا 120,000
پیسوال کلیدی 3/8*1/2 75,000 آفتابه تکی کوچک کله کاستا 176,500
آفتابه 1/2*1/2 بزرگ 198,000 آفتابه تکی فیلتر دار کله کاستا 248,000
پیسوال با لوله مسی 3/8*1/2 212,000 پیسوال ساچمه ای کوچک 94,500
پیسوال طرح شل 123,750 -- --