لیست قیمت  شیرآلات KWC

 
 
تاریخ به روز رسانی:1395/09/01

 

ست تمام کروم

نام محصول دوش توالت روشویی ثابت روشویی متحرک ظرفشویی ثابت بلند ظرفشویی دیواری شاوری بلند
دومو 2,890,000 2,720,000 2,760,000 3,025,000 2,960,000 - 4.860.000
ریتا 2,650,000 2.420.000 2.580.000 - 3.600.000 - 4,480,000
فورما 3.300.000 2.750.000 2.550.000 - - - -
مارلینو 2.550.000 2.200.000 2.250.000 - 2.960.000 - 4.860.000
ملودا 1.550.000 1.402.000 1.373.000 - 2.239.000 - -
مریت 2.980.000 2.815.000 2.505.000 2.685.000-جواستیک 3.485.000 - -
اکسمارت 2.250.000 2.200.000 2.100.000 - 2.520.000 - 3.280.000
جت 2.395.000 2.245.000 2.260.000 - 2.760.000 - -
زئوس 2.850.000 2.650.000 2.950.000 روشویی آبشاری-3.100.000 - - -
ترموستاتیک 4.250.000 4.130.000 - - - - -
آوا 2.790.000 2.690.000 2.768.000 3.680.000 - - -
جنسیس 2.850.000 ترموستاتیک-3.365.000 2.590.000 - - -
ظرفشویی EVE کرم-5.850.000 کرم مشکی-6.450.000 سفید-6.100.000 طلایی-10.900.000 قرمز-6.450.000 PVD-6.970.000 -
اروس 1.450.000 1200.000 1.150.000 - 2,285,000 -
 
 
ست تمام رنگی
نام محصول دوش توالت روشویی ثابت ظرفشویی دیواری روشویی متحرک ظرفشویی ثابت بلند شاوری بلند
دومو سفید 3,040,000 2,870,000 2,910,000 - 3,175,000 3,250,000 4,880,000
دومو مشکی 3.085.000 2.635.000 2.695.000 - 2.925.000 - -
دومو طلایی 3.785.000 3.355.000 3.395.000 - 3.625.000 - -
مارلینو سفید 2.700.000 2.350.000 2.400.000 - - 3.160.000 -
ارکینو سفید 3.050.000 2.650.000 2.750.000 - - 3.250.000 4,295,000
فورما سفید 3.500.000 2.950.000 2.750.000 - - - -
اروس سفید 1.550.000 1.300.000 1.250.000 - - 2.435.000 -
اکسمارت سفید 2.450.000 2.400.000 2.300.000 - - 2.670.000 3,323,000
جت سفید 2.595.000 2.445.000 2.460.000 - - 2.960.000 -
جنسیس سفید 3.050.000 3.850.000 2.790.000 - - - -
زئوس سفید 3.050.000 2.850.000 3.150.000 - آبشاری-3.300.000 - -
زئوس مشکی 3.200.000 3.000.000 3.300.000 - آبشاری-3.450.000 - -
آوا سفید 2.990.000 2.890.000 2.968.000 3.880.000-پایه بلند - - -
آوا مشکی 3.140.000 3.040.000 3.118.000 پایه بلند-4.030.000 - - -
ریتا سفید 2.850.000 2.620.000 2.780.000 - 3,750,000 3.800.000 -
مریت سفید 3.130.000 2.965.000 2.655.000 - - 3.635.000
 

 

محصولات الکترونیکی و شیر فشاری کم مصرف
نام محصول قیمت نام محصول قیمت
شیر روشویی الکترونیکی هوشمند IQUA -A10 6.200.000 شیر آوا الکترونیکی لایت 7.350.000
شیر روشویی الکترونیکی هوشمند IQUA-A10(برقی) 6.800.000 شیر آوا الکترونیکی 6.850.000
شیر روشویی دومو الکترونیکی 6.650.000 شیر دستشویی هارمونیا 6.850.000
شیر روشویی دومو الکترونیکی لایت 7.650.000 شیر روشویی مریت الکترونیکی(برقی و باطری) -5.850.000
 
 
علم یونیکا، فلاش تانک
نام محصول قیمت نام محصول قیمت
علم یونیکا با سردوش فیت ایر سوئیسی 1.995.000 علم یونیکا دوپارچه ویژن 7.450.000
علم یونیکا با سردوش تنیس 1.685.000 علم یونیکا دوپارچه اتانا 3.680.000
علم یونیکا LED 1.475.000 فلاش تانک روکار ONIX 2.300.000
علم یونیکا لیدی 1.990.000 درپوش فلاش 500.000
غلم یونیکا لیدی با سردوش تنیس 2.080.000 شلنگ توالت فلزی 350.000
علم یونیکا دوپارچه اوراکل 4.580.000 علم یونیکا دوپارچه ویژن 2 5.650.000