ست تمام کروم

نام محصول توالت دوش روشویی روشویی پایه بلند ظرفشویی ثابت ظرفشویی شنلگدار
دومو 2.720.000 2.890.000 2.760.000 روشویی متحرک
3.025.000
3.150.000 4.950.000
زو 2.750.000 2.950.000 3.950.000 - - 7.350.000
ورونا 3.150.000 3.330.000 3.100.000 3.950.000 4.290.000 -
ریتا 2.750.000 2.950.000 2.850.000 3.750.000 3.960.000 4.850.000
فورما 3.150.000 3.750.000 2.950.000 - - -
مارلینو 2.380.000 2.750.000 2.420.000 - 3.150.000 4.950.000
مریت 3.120.000 3.250.000 2.780.000 جواستیک
2.850.000
3.850.000 -
اکسمارت 2.290.000 2.350.000 2.190.000 - 2.650.000 3.450.000
جت 2.550.000 2.650.000 2.450.000 - 3.100.000 -
زئوس 2.950.000 3.150.000 3.250.000 روشویی آبشاری
3.250.000
- -
زئوس ترموستاتیک 4.550.000 4.650.000 - - - -
آوا 2.970.000 3.100.000 3.050.000 3.950.000 3.990.000 -
جنسیس 4.350.000 3.150.000 2.890.000 - - -
ارکینو 2.620.000 3.050.000 2.730.000 - 3.420.000 4.350.000
 
ست تمام رنگی
نام محصول توالت دوش روشویی روشویی پایه بلند ظرفشویی ثابت ظرفشویی شلنگدار
دومو سفید 2.870.000 3.040.000 2.910.000 3.175.000 3.300.000 5.100.000
دومو مشکی 3.020.000 3.235.000 3.060.000 3.325.000 - -
زو سفید 2.950.000 3.150.000 4.150.000 - - 7.550.000
زو مشکی 3.100.000 3.300.000 4.300.000 - - 7.800.000
ورونا سفید 3.300.000 3.480.000 3.250.000 4.100.000 4.490.000 -
ورونا مشکی 3.450.000 3.630.000 3.400.000 4.250.000 4.740.000 -
ورونا PVD 3.880.000 4.130.000 3.950.000 4.680.000 - -
ریتا سفید 2.900.000 3.100.000 3.000.000 3.900.000 4.160.000 -
فورما سفید 3.300.000 3.900.000 3.100.000 - - -
مارلینو سفید 2.530.000 2.900.000 2.570.000 - 3.300.000 5.100.000
مریت سفید 3.270.000 3.400.000 2.930.000 - 4.050.000 -
اکسمارت سفید 2.440.000 2.500.000 2.340.000 - 2.800.000 3.600.000
جت سفید 2.700.000 2.800.000 2.600.000 - 3.300.000 -
زئوس مشکی 3.250.000 3.450.000 3.550.000 - - -
زئوس سفید 3.100.000 3.300.000 3.400.000 - - -
زئوس طلایی 7.750.000 7.850.000 7.950.000 - - -
آوا سفید 3.120.000 3.250.000 3.200.000 4.100.000 4.190.000 -
آوا مشکی 3.270.000 3.400.000 3.350.000 4.250.000 4.390.000 -
آوا طلایی 7.470.000 7.580.000 7.450.000 - - -
ارکینو سفید 2.770.000 3.200.000 2.880.000 - 3.570.000 4.550.000
 

انواع شیر سینک آشپزخانه

نام محصول قیمت (ريال) نام محصول قیمت (ريال)
ظرفشویی EVE کروم 5.850.000 ظرفشویی سین کروم 5.050.000
ظرفشویی EVE مشکی 6.450.000 ظرفشویی سین سفید 5.250.000
ظرفشویی EVE سفید 6.100.000 ظرفشویی سین مشکی 5.400.000
ظرفشویی EVE طلایی 10.900.000 ظرفشویی زو (ZOE) طلایی 13.500.000
ظرفشویی EVE قرمز 6.450.000 ظرفشویی کونوس کروم 3.790.000
ظرفشویی EVE طلایی PVD 6.970.000 ظرفشویی کونوس سفید 3.990.000
ظرفشویی EVE استیل 6.350.000 ظرفشویی کونوس مشکی 4.140.000
ظرفشویی EVE دکور استیل 6.580.000 ظرفشویی مریت آنتیک PVD 4.700.000
ظرفشویی EVE آنتیک PVD 6.950.000 ظرفشویی مریت طلایی PVD 4.900.000
ظرفشویی اینوکس Pull Down کروم 6.250.000 ظرفشویی مریت مشکی 4.200.000
ظرفشویی اینوکس Pull Down دکور استیل 6.780.000 ظرفشویی ورونا دکور استیل 4.950.000
ظرفشویی اینوکس Pull Down سفید 6.450.000 ظرفشویی ریتا مشکی 4.310.000
ظرفشویی اینوکس Pull Down مشکی 6.650.000 ظرفشویی ریتا تاچ 8.100.000
 

محصولات الکترونیک

نام محصول قیمت (ريال) نام محصول قیمت (ريال)
روشویی الکترونیک Iqua-A 10 سفید 6.700.000 روشویی دومو الکترونیک 6.650.000
روشویی Iqua-A 10 آدابتوری سفید 7.300.000 روشویی دومو الکترونیک لایت سفید 7.900.000
روشویی الکترونیک Iqua-A 10 کروم 6.450.000 روشویی دومو الکترونیک لایت 7.650.000
روشویی Iqua-A 10 آدابتوری کروم 7.050.000 روشویی الکترونیکی هارمونیا 6.850.000
روشویی الکترونیک زئوس 6.950.000 روشویی الکترونیک آوا 6.850.000
روشویی الکترونیک زئوس سفید 7.200.000 روشویی الکترونیک آوا لایت 7.350.000
روشویی مریت الکترونیک آدابتوری 5.850.000 روشویی الکترونیک آوا لایت سفید 7.600.000
روشویی مریت الکترونیک سفید 6.100.000 ست مهمان (آوا-دومو) 10.900.000
 

علم یونیکا و فلاش تانک

نام محصول قیمت (ريال) نام محصول قیمت (ريال)
علم یونیکا با سر دوش فیت ایر سوییسی 1.995.000 علم یونیکا دوپارچه اوتانا مشکی 4.180.000
علم یونیکا با سر دوش فیت ایر سوییسی سفید 2.195.000 علم یونیکا دوپارچه ویژن 7.450.000
علم یونیکا با سر دوش تنیس 1.685.000 علم یونیکا دوپارچه ویژن 2 5.650.000
علم یونیکا با سر دوش تنیس سفید 1.885.000 علم یونیکا با سردوش LED 1.475.000
علم یونیکا دوپارچه اوراکل 4.950.000 علم یونیکا با سردوش LED سفید 1.675.000
علم یونیکا دوپارچه اوراکل سفید کروم 5.250.000 فلاش تانک روکار ONIX 2.800.000
علم یونیکا دو پارچه اوراکل سفید 5.250.000 فلاش تانک 74 Oli توکار با صفحه ریور 6.000.000
علم یونیکا دوپارچه اوراکل مشکی 5.250.000 فلاش تانک 74 Oli توکار با صفحه اسلیم 6.250.000
علم یونیکا دوپارچه اوراکل S 5.250.000 فلاش تانک 74 Oli توکار با استرکچر ریور 7.750.000
علم یونیکا دوپارچه اوراکل S سفید کروم 5.600.000 فلاش تانک 74 Oli توکار با استراکچر اسلیم 8.000.000
علم یونیکا دوپارچه اوتانا 3.950.000 شلنگ توالت فلزی 350.000
علم یونیکا دوپارچه اوتانا سفید 4.180.000 شلنگ توالت فلزی سفید 475.000