اهرمی

موج

مروارید

درنا

نگین

هلیا

صدف

پارمیس

افسون(ماهسان)

آفتابه 760,000 810.000 810.000 940.000 940.000 - 1.030.000 645,000
دوش 1,030,000 1.080.000 1.080.000 1.247.000 1.247.000 - 1.300.000 875,000
روشویی ثابت 690,000 820.000 820.000 975.000 975.000 - 1.015.000 630,000
شیر سینک ثابت 960,000 995.000 995.000 1.248.000 1.248.000 - 1.255.000 715,000
دیواری - 1.210.000 1.210.000 1.210.000 1.210.000 - - -
سینک شاوری - 1.740.000 1.740.000 - - - - -
روشویی متحرک - 1.010.000 1.010.000 1.165.000 1.165.000 - - 715,000
جمع چهارتکه ثابت 3,440,000 3.705.000 3.705.000 4.410.000 4.410.000 - 4.605.000 2,865,000
 

اهرمی فانتزی

سایه

اسکار

تیتانیوم

فلت

مینیاتور

توسکا

سورنا

آفتابه 1,350,000 1,855,000 1,685,000 1,520,000 1,490,000 1,430,000 1,295,000
دوش 1,750,000 1,980,000 2,075,000 1,880,000 1,845,000 1,845,000 1,685,000
روشویی ثابت 1,460,000 1,490,000 1,665,000 1,685,000 1,655,000 1,620,000 1,445,000
شیر سینک ثابت 1,700,000 1,705,000 2,090,000 2,175,000 2,110,000 2,090,000 1,685,000
جمع 4 تکه 6,260,000 7,030,000 7,515,000 7,260,000 7,100,000 6,985,000 6,110,000
 

شیر سینک

باران

باران فلت

شبنم شلنگدار

سورن

گلوریا

سارینا شلنگدار

سارینا

سارینا طلایی

راشل

- 3,280,000 3,280,000 2,710,000 1,820,000 3,695,000 3,695,000 2,170,000 3,930,000 4,650,000
 

شیر سینک

شارلوت

سینک دیواری پانیا (علم صدف)

سینک دیواری پانیا (علم عصایی)

شیر سینک لمسی

- 3,950,000 1,590,000 1,755,000 12,500,000
 

اهرمی فانتزی

رونیکا

استار

تندیس

لوتوس

لوتوس سفید/کروم

لوتوس مشکی/طلا

آفتابه 1,300,000 1,900,000 1,710,00 1,430,000 1,740,000 1.960,000
دوش 1,750,000 2,030,000 2,175,000 1,950,000 2,280,000 2,575,000
روشویی ثابت 1,160,000 1,540,000 1,575,000 1,500,000 1,840,000 1,950,000
شیر سینک ثابت 1,550,000 1,750,000 1,990,000 2,090,000 2,610,000 2,710,000
جمع 4 تکه 5,760,000 7,220,000 7,450,000 6,970,000 8,470,000 9,195,000
 

اهرمی فانتزی

پاپیون

رابیت/مات

فدرال

زرین

دنیس/طلایی

فلورا

آفتابه 1,280,000 2,380,000 2,590,000 2,670,000 3,170,000 1,700,000
دوش 1,650,000 3,350,000 2,770,000 2,760,000 3,400,000 2,080,000
روشویی ثابت 1,430,000 2,480,000 1,890,000 2,740,000 3,210,000 1,840,000
شیر سینک ثابت 2,070,000 3,150,000 2,100,000 3,080,000 3,210,000 2,175,000
جمع 4 تکه 6,430,000 11,360,000 9,350,000 11,250,000 12,990,000 7,795,000
 

شیرآلات کلاسیک

نیوکاستا

مینا

کروی

شش پر

سکانی

رکسانا

دوش 1,204,000 1,214,000 - - 1,230,000 -
دیواری 930,000 940,000 - - 955,000 -
توکاسه 1,075,000 1,085,000 - - 1,100,000 -
آفتابه 769,000 779,000 - - 795,000 -
تک پایه 953,000 963,000 - - 975,000 -
تک پایه باعلم کوتاه 1,020,000 1,030,000 - - 1,045,000 -
تک پایه باعلم بلند 1,147,000 1,157,000 - - 1,170,000 -
 

شیرتکی

شیرچشمی

روشویی بلند مینیاتور

روشویی بلند تیتانیوم

آفتابه تکی تنسو

روشویی پایه بلند دنیس

- 5,600,000 2,610,000 2,515,000 819,000 4,215,000
 

یونیورست سارا

یونیورست تارا

یونیورست آریا

یونیورست راشا

یونیورست تینا

یونیورست آرام

یونیکا چندحالته

یونیکا فلت

2,760,000 2,700,000 3,165,000 3,530,000 3,410,000 3,996,000 866,000 1,230,000
 

یونیورست تینا طلایی

یونیورست آرام طلایی

یونیورست تارا سفید

یونیورست تارا مشکی

یونیکا چند حالته سفید

یونیکا چند حالته مشکی

یونیکا چند حالته طلایی

یونیکا چند حالته ماهسان

8,190,000 8,530,000 4,080,000 8,030,000 1,187,000 2,275,000 2,390,000 585,000
 

شلنگ آفتابه

شلنگ آفتابه ایتالیایی

شلنگ آفتابه برنجی

شلنگ آفتابه زرین

شلنگ دوش ایتالیایی

شلنگ دوش زرین

140,000 185,000 268,000 600,000 173,000 600,000
 

شلنگ آفتابه مشکی و سفید

آفتابه 2*2

پیسوال 3/8

پیسوال 1/2

شیرلباسشویی

قودیواری

250,000 169,000 82,000 83,500 86,500 473,000
 

قوتوکاسه

شیرشلنگی 1/2 کروم

شیرشلنگی 1/2 زرد

شیر دنباله بلند

شیرشلنگی نیوکاستا

گوشی چندحالته

544,000 232,000 210,000 300,000 296,000 189,000
 

علم کوتاه کرم

علم فلت

علم دو خم سایه

علم کلاسیک

علم صدف

علم پینی

313,000 682,000 518,000 192,000 343,000 368,000
 

فلاش تانک راسان

فلاش تانک راسان اطلس فلاش تانک ماهسان
792,000 626,000 680,000