خدمات پس از فروش گاز اخوان

خدمات پس از فروش کالا نشانگر کیفیت،دقت،خدمت رسانی و همچنین احترام به حقوق مصرف کنندگان است.
با توجه به تصویب قانون سازمان حمایت از مصرف کنندگان مبنی بر متعهد نمودن شرکت ها،کارخانجات داخلی،حداقل 18 ماه گارانتی و خدمات پس از فروش میباشد.
شرکت اخوان نیز برای محصول گاز،24 ماه گارانتی و خدمات پس از فروش در برابر مشکلات و نقایص احتمالی کارخانه در نظر گرفته است.

موارد نقص گارانتی:
-استفاده از مواد شوینده اسیدی
-حوادث ناشی از حمل و نقل
-نصب در محیط غیر استاندارد
-شکستگی شیشه های اجاق در اثر ضربه

تلفن خدمات پس از فروش:77337272-021
 
کالاهای تصادفی