خدمات پس از فروش فر تابان

خدمات پس از فروش کالا نشانگر کیفیت،دقت و خدمات رسانی و همچنین احترام به حقوق مصرف کنندگان است.
با توجه به تصویب قانون سازمان حمایت از مصرف کنندگان مبنی بر متعهد نمودن شرکت ها و کارخانجات داخلی حداقل 18 ماه گارانتی و خدمات پس از فروش میباشد.
شرکت تابان برای محصول گاز 20 ماه گارانتی و خدمات پس از فروش در برابر مشکلات و نقایص احتمالی کارخانه در نظر گرفته است.

موارد نقص گارانتی:
-نصب توسط عوامل غیر مجاز
-حوادث ناشی از حمل و نقل
-نصب در محیط غیر استاندارد

تلفن خدمات پس از فروش:3-65439281-021
 
کالاهای تصادفی